Hlavné činnosti našej spoločnosti

  logo   • realizácie hrubých stavieb
• realizácia stavieb na kľúč
• sanácie, rekonštrukcie a prestavby objektov
• opravy a zateplenie fasád
• kompletné realizácie spevnených plôch
• dodávky a montáž dlažieb a obkladov
• odvlhčovanie objektov aktívnou elektroosmózou