V polovici mája 2020 sme začali realizovať výstavbu pozemných komunikácií, infraštruktúry a vodných stavieb na projekte IBV Červená veža v obci Banka. Plánovaný termín odovzdania diela je 31.08.2021.